O nás Zaměstnanci Třídy Aktuality Plán akcí Dokumenty Stravovani Jídelníček Informace Fotogalerie Videogalerie Kontakt Na druhý web Menu
Dokumenty

Dokumenty :


Školní vzdělávací program
Školní řád
Organizace dne v MŠ
Odkaz na inspekční zprávy mateřské školy
Výroční zpráva 2017/2018
Zveřejňované informace - rozpočet MŠ
Zpráva - povinné informace za rok 2018
Projekt - Šablony pro MŠ a ZŠ II
Informace o stanovení výše úplaty
Stanovení výše příspěvku od 1. 2. 2020 - JESLE
Preventivní opatření - vstup cizích osob do MŠ
Schválené rozpočty a SDV PO
Informace k přijímacímu řízení - šk. rok 2020/2021
Žádost o přijetí dítěte do jiné MŠ o prázdninách
Žádost o přijetí do MŠ pro školní rok 2020/2021
Čestné prohlášení k očkování dítěte
Čestné prohlášení - virové infekční onemocnění
Potvrzení lékaře - formulář
Zápis - ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ pro šk. r. 2020/2021
Výsledky přijímacího řízení- hlavní prázdniny 2020